Бул. 8ми Септември бр.2/30, Скопје

Тел. 02 3 089 899, Моб: 071 297 199

E-mail: ema.stamenova@advokatema.mk