Image

За Мене

Адвокат Ема Стаменова е овластен регистрационен агент на Централниот Регистар на РМ, со што се овозможува обезбедување на правни услуги како основање, промени, ликвидација на Друштва и останати постапки пред ЦРРМ. Ема Стаменова е специјализира во областите на трговското и деловното право и работи со голем број на млади компании, обезбедувајќи професионални услуги за своите клиенти и во останатите области како изготвување на Договори, Правна Ревизија, Заштита на личните податоци и Застапување пред судовите на РМ.

Дејности

Адвокатската канцаларија Ема Стаменова е тука за да ви помогне во остварувањето и заштитата на вашите права и интереси како правни и физички субјекти. 

Граѓанско право и судска постапка

Трудово право

Управно право

Административно - правно работење

Трговско право

Пакет на правни услуги за микро и мали претпријатија

Зошто ви е потребен адвокат?

Доколку не сте адвокат веројатно не знаете како да се однесувате во одредени правни ситуации. Настапувајќи самостојно се ставате во ризик да не можете да си го остварите вашето право, а во некои случаи и да си наштетите.

Со ангажирањето на адвокат и со запазување на процедурите и одбраната која ќе ви ја пружи, санкцијата може да биде значително поблага.

Можеби Вие нема да бидете свесни дека клучниот доказ против Вас не е добиен на „вистинскиот начин“ или претходниот сведок го демантирал за време на претходна изјава. Вашиот адвокат ќе знае за сите овие детали кои може да одиграат клучна улога во Вашиот случај.

Не мора да бидете осудени на казна доколку постојат докази кои посочуваат против Вас. Адвокатот го разбира правото многу подобро од Вас и ќе знае кои се Вашите можности за извлекување од ситуацијата дури и пред да започне судењето.

lawyer

Контакт


Адреса: Бул. 8ми Септември бр.2 стан 30,
1000 Скопје,
Македонија


Тел. 02 3 089 899


Моб: 071 297 199


E-mail: ema.stamenova@advokatema.mk


 Работно време: 09:00 - 16:30